Beleid ten aanzien van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Het huidige beleid ten aanzien van de Bescherming van de Persoonlijke gegevens heeft tot doel de gebruikers (alle gebruikers, met name de werkers in de gezondheidszorg) te informeren over deze website (hierna de "Site" genoemd) en/of de services of functionaliteit die de Site biedt, over het type gegevens dat de betrokken entiteit GNM Healthcare Consulting Ireland, Ltd, de entiteit die de Site beheert en wordt genoemd in de Algemene gebruiksvoorwaarden van de Site, kan verzamelen, in haar hoedanigheid van controller (hierna genoemd "GNM Healthcare"), tijdens het gebruik hiervan, alsmede over de manier waarop zij zullen worden behandeld. Zij maakt ook duidelijk over welke rechten de gebruiker beschikt met betrekking tot hun persoonlijke gegevens.
De persoonlijke gegevens van de gebruikers van de Site en de services van GNM Healthcare zijn:

 • ofwel de gegevens die direct door de gebruiker worden gegeven,
 • ofwel de gegevens die automatisch en via cookies verzameld (zie punt 2 hieronder).
 • De gebruiker wordt geïnformeerd over en stemt toe in het eventueel gebruik op bepaalde Sites of services om verbanden te leggen tussen zijn direct gegeven persoonlijke gegevens en de automatisch verzamelde gegevens.


  1 - VRIJWILLIG DOOR DE GEBRUIKER GEGEVEN PERSOONLIJKE GEGEVENS

  GNM Healthcare is verantwoordelijk voor gegevensverwerking en treft maatregelen voor de verwerking van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de gebruiker met als doel het beheren van uw lidmaatschap, uw klantrelatie en de toegang tot haar services. Om bepaalde functionaliteiten van de Sites van GNM Healthcare te kunnen gebruiken, geeft de gebruiker, via een formulier (met een selectievakje om aan te geven dat hij expliciet akkoord gaat) persoonlijke gegevens door, zoals gegevens over zijn beroep, e-mailadres of telefoonnummer. Elk formulier geeft de gebruiker specifieke informatie over het verplichte of vrijwillige karakter van de gevraagde gegevens en welke consequenties het heeft als hij weigert de genoemde gegevens in te vullen. De verwerking van deze vertrouwelijke privé- of semi-privéinformatie, wordt bijgehouden in onze database en zijn alleen door het personeel van GNM Healthcare en de serviceprovider toegankelijk. Deze persoonlijke gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan leveranciers van ander services. De ontvangers van de gegevens zijn (i) de partners van GNM Healthcare (in het kader van institutionele ondersteuning, servicepartnerschappen) (ii) en leveranciers van GNM Healthcare (onderaannemers en webhostingprovider), die zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens in acht te nemen, en uitsluitend te gebruiken voor doeleinden die rechtstreeks verband houden met de door GNM Healthcare geleverde service. GNM Healthcare zorgt voor de juiste werking, het onderhoud en de opslag van de gegevens en Google Cloud verzorgt de hosting van de website.
  Deze gegevens worden bewaard totdat de gebruiker zich uitschrijft.


  2 - AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

  Tijdens het browsen op haar Sites, verzamelt GNM Healthcare automatisch de volgende gegevens:

 • Het internetadres (URL) van de website waarvandaan de gebruiker via een link toegang heeft gekregen tot de Sites van GNM Healthcare;
 • De datum en de tijd waarop de Site van GNM Healthcare wordt bezocht, alsmede de duur en de door de bezoeker geraadpleegde pagina's;
 • Het domein en de server (host) waarvandaan de gebruiker van de Sites van GNM Healthcare toegang heeft tot het internet;
 • Het IP-adres van de gebruiker (niet opgeslagen buiten een bepaalde sessie);
 • Het besturingssysteem en de webbrowser van de computer of van het mobiele toestel/tablet van de gebruiker;
 • De toegang tot de verschillende rubrieken van de service(s);
 • De toegang tot wetenschappelijke artikelen, in de HTML- en/of de PDF-versie;
 • Het gebruik van de zoekmachine;
 • Het gebruik van alle bibliografische of ergonomische functionaliteiten die op de services beschikbaar zijn.
 • De gegevens die tijdens uw navigatie worden verzameld en waarmee we doelgroepstatistieken kunnen uitvoeren, worden gedurende een periode van 13 maanden bewaard en vervolgens geanonimiseerd.

  2.1 Gegevens verzameld door middel van cookies
  Een "cookie" is een vrij klein bestand, veelal bestaande uit letters en cijfers, door de internetserver vastgelegd in het cookie-bestand van de browser op de harde schijf van uw computer.
  De Site van GNM Healthcare één (1) soort cookie:

  Naam vd cookie Bron Doel
  _gnmval GNM Automatische login

  Een "technische" cookie is een vaste cookie die een gebruiker identificeert als die inlogt of toegang krijgt tot een van de webpagina's. Deze cookie wordt standaard iedere 6 (zes) maanden vernieuwd.
  Deze cookie bevordert een optimaal functioneren van de Site en u te herkennen als gebruiker van de Site. Ook is het daarmee mogelijk veiligheidsmaatregelen te treffen (vooral door u na verloop van tijd te vragen zich opnieuw op uw account aan te melden).
  Tijdens het surfen op de Site van GNM Healthcare kunt u besluiten of u wel of niet het opslaan van cookies op uw computer wilt toestaan. Als u ervoor kiest geen cookies te gebruiken, is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de Site niet meer werken.

  2.1.1 Hoe schakelt u de op de Site gebruikte cookies uit?
  De gebruiker wordt geïnformeerd over het naar wens uitschakelen van de cookie-registratie tijdens zijn bezoek aan de Site en/of van de services of functionaliteiten die hierna worden genoemd.
  Zoals al eerder werd genoemd, kan het geheel of gedeeltelijk uitschakelen van de cookies het gebruik van de hele of een gedeelte van de Site en/of het gebruik van de services of functionaliteiten die de Site biedt bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.

  Uitschakelen door de browser van de gebruiker te configureren
  De gebruiker kan ervoor kiezen alle of een gedeelte van de cookies uit te schakelen of zijn browser zo in te stellen dat hij wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en ze al dan niet te accepteren (van geval tot geval of in het geheel niet), door deze instructie te volgen:

 • In Explorer: klik op de knop "Tools", daarna "Internet opties". Op het algemene tabblad, "Browsegeschiedenis", klik op "Instellingen". Klik vervolgens op "Bestanden weergeven" en selecteer de cookie(s) die u wilt uitzetten. Sluit dan het scherm waarin de lijst met cookies staat en klik tweemaal op "OK" om naar het internet terug te keren.
 • In Firefox: klik op het Firefox menu-icoontje, daarna op "Tools", vervolgens "Opties"; in het schermpje dat dan verschijnt, kies "Privacy" en klik op "Cookies verwijderen". Selecteer de cookies die u wilt uitschakelen en verwijder die vervolgens.
 • In Safari: klik op de knop "Instellingen", daarna "Voorkeuren". In het scherm dat dan verschijnt, kies "Privacy/Beveiliging" en klik op "Cookies weergeven". Selecteer de cookies die u wilt uitschakelen en klik dan op "Verwijderen" of "Alles verwijderen".
 • In Chrome : klik op het menu-icoontje van Google Chrome, vervolgens "Instellingen". Onderaan de pagina, klik "Geavanceerd". In de afdeling "Privacy", klik op "Site-instellingen". Om de cookies uit te schakelen:
  - Selecteer "Sites verbieden gegevens op te slaan"
  - Klik op "Cookies en sitegegevens", ga dan met de muis naar de site die de cookie heeft aangemaakt, en klik op "X" (het kruisje) in de rechter bovenhoek, of klik op "Alles verwijderen".

 • 3 - GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming om u de best mogelijke online ervaring te geven, maar ook een hoogwaardige service en surfervaring. En in het bijzonder kunnen wij, naast het verzamelen, bewaren en gebruiken, uw persoonlijke gegevens met uw toestemming voor de volgende doeleinden inzetten:
  a) om onze producten, services, communicatiemethodes en functionaliteiten van onze Sites te ontwikkelen en te verbeteren;
  b) om u berichten te sturen en om uw inschrijving en/of abonnement op onze nieuwsbrief of op een andere berichtenservice te beheren;
  c) om de identiteit vast te stellen van personen die op een elektronische of andere manier contact met ons opnemen;
  d) om te zorgen voor de kwaliteit van onze services;
  e) om beter de aandachtspunten en wensen van abonnees te begrijpen en te evalueren evenals de veranderingen die voor hen nodig zijn, met het oog op de verbetering van onze websites en onze services en/of het ontwikkelen van nieuwe producten en services;
  f) om gepersonaliseerde producten en toegespitste berichten te kunnen leveren of om u, afhankelijk van uw behoeften, producten aan te kunnen bieden;
  g) om onze eigen statistieken te kunnen maken. Deze niet-geanonimiseerde statistieken kunnen, indien gewenst, aan uw partners (dat wil zeggen, de institutionele ondersteuning van uw services) met de toestemming die u ons tijdens uw inschrijving hebt gegeven door uitdrukkelijk ervoor te kiezen het betreffende vakje aan te vinken.


  4 - RECHT VAN TOEGANG, CORRECTIE EN BEZWAAR VAN DE GEBRUIKER

  Overeenkomstig de bepalingen van de wet nr. 78-18 van 6 januari 1978, betreffende de Informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd in 2004, de Europese richtlijn 95/46/CE betreffende de Bescherming van persoonlijke gegevens van 25 oktober 1995, alsmede de Algemene verordening gegevensbescherming van 25 mei 2018, beschikt de gebruiker over een aantal rechten:

 • Het recht van toegang tot uw persoonlijke gegevens en het recht van rectificatie,
 • Het recht van overdraagbaarheid van uw gegevens,
 • Het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te eisen,
 • Het recht om de verwerking van uw gegevens in te perken,
 • Het recht om tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in beroep te gaan.
 • De gebruiker kan elk van deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: dpo@gnmhealthcare.com

  Als u zich uitschrijft, worden uw contactgegevens (e-mail adres) 3 jaar lang (CNIL) bewaard, gerekend vanaf de datum waarop u van uw recht gebruikt hebt gemaakt. Deze gegeven worden in geen enkel geval gebruikt voor andere doeleinden dan het beheer van uw “recht van verzet”. Alleen de gegevens, benodigd om rekening te houden met het recht van verzet worden opgeslagen. (e-mail adres)


  5 - UPDATES

  Het huidige beleid ten aanzien van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer kan door GNM Healthcare naar behoeven worden bijgewerkt. In dat geval treden de gemaakte wijzigingen pas in werking na een periode van 30 dagen na het aanbrengen van de wijziging. Raadpleeg deze pagina regelmatig als u de eventuele wijzigingen wilt bijhouden.